Image Pattern
สำนักงานประจำเขต 1

เชียงใหม่

Image Team
นายวรยุทธ์
ศรีปราโมช
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานประจำเขต 7
(สระบุรี)

ติดต่อสำนักงานประจำเขต 7

7 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดอ่างทอง

  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • จังหวัดสระบุรี

  • จังหวัดปทุมธานี

  • จังหวัดนครนายก

  • จังหวัดปราจีนบุรี

  • จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานปั๊มปตท. 12 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์:

053-203-433-4

โทรสาร:

053-271-171-9

คัดลอกสำเร็จ